Kategorija proizvoda

Pregled prospekata

Pratite nas na:

no-image

GUTTABIT PREMAZ SA OTAPALOM 10 L

 

KOM = 10,00 L

KOM = 9,30 KG

KN
( )
 
KOM

Iznos popusta KN

KN
 
Prijava

 

Guttabit bitumenski premaz je hladni bitumenski premaz na bazi bitumena razrijeđen otapalom.

Premaz se koristi kao primer za pripremu podloge na koju se ugrađuju bitumenske Guttabau ili Guttabit hidroizolativne trake. Podloga može biti cementna žbuka, beton ili neka druga. Premaz pruža čvrstu vezu između podloge i bitumenske hidroizolativne trake.

Premaz nije pogodan za nanošenje na ekspandirane ili ekstrudirane polistirene.

Proizvod je spreman za korištenje u svome originalnom pakiranju. Po primjeni na podlogu isti se brzo suši. Proizvod je zabranjeno koristiti u zatvorenom prostoru zbog sadržaja para otapala.

Za korištenje u zatvorenim prostorima potrebno je izvesti dobro provjetravanje.

Izbjegavati dodir sa očima i kožom.

 

 

Guttabit bitumenski premaz

Bitne značajke

Jedinica 

Vrijednost

Maseni udio ne hlapljivih tvari

%

40-55

Viskoznost

s

15-40

Vrijeme sušenja, max. 

h

12

Pakiranje 

l

10

 

Guttabit bitumenski premaz prije upotrebe treba temeljito promiješati.

Premaz se ne smije primjenjivati na temperaturi ispod 5°C.

Pri primjeni na nižima temperaturama, proizvod je potrebno u trajanju od 24 sata uskladištit na sobnoj temperaturi.

Podloga mora biti suha, bez mraza (površina temperature od najmanje +5°C), čista i bez prašine .

Premaz se primjenjuje sa širokom četkom ili valjkom.

Po primjeni premaza potrebno je čekati da se premaz potpuno osuši prije daljnje ugradnje bitumenskih traka.